سخنرانان

محمد صادق بیجندی

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

علی باستی

رئیس پارک علم و فناوری گیلان

فریبرز جمالزاد فلاح

رییس جهاد دانشگاهی گیلان

اسکندر امیدی نیا

معاون آموزش و پژوهش

سازمان حفاظت محیط زیست

مصطفی سالاری