اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگروه رویداد استارتاپی محیط زیست در پارک علم و فناوری استان گیلان(گزارش تصویری ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ )

.کارگروه رویداد استارتاپی محیط زیست در پارک علم و فناوری استان گیلان برگزار گردید