محور های رویداد

بوم گردی روستایی

مدیریت پسماندو پساب

اقتصاد سبز

انرژی های نو و محیط زیست

کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست

فناوری اطلاعات و محیط زیست

مدیریت مصرف منابع (آب، هوا، خاک)

حفاظت از اکوسیستم های تالابی

صنعت و محیط زیست (صنعت سبز)

مدیریت حمل ونقل ،ترافیک و آلودگی هوا

محیط هوشمند،زیرساخت هوشمند،زندگی هوشمند

زمان بندی

روز اول : چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۷


تلاوت قرآن مجید- سرود ملی : ۱۵:۳۰الی ۱۵:۳۵-

۱۵:۴۵ سخنرانی ریاست سازمان جهاد دانشگاهی :۱۵:۳۵الی -

۱۶:۰۰ سخنرانی ریاست پارک علم و فناوری : ۱۵:۴۵ الی -

۱۶:۱۵ سخنرانی استاندار: ۱۶:۰۰الی -

سخنرانی انگیزشی و استارتاپی : ۱۶:۱۵الی ۱۷:۰۰ -

استراحت : ۱۷:۰۰ الی۱۷:۱۵ -

ارایه ایده : ۱۷:۱۵الی۱۷:۳۰ -

رای به ایده ها: ۱۷:۳۵ الی ۱۸:۱۵ -

۱۹:۱۵ تشکیل تیم: ۱۸:۱۵الی -

۲۰:۰۰ شام : ۱۹:۱۵ الی -

روز دوم : پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۹۷


صبحانه: ۸الی ۸:۳۰ -

شروع کار تیمی: ۸:۳۰ الی ۹ -

۱۰:۰۰ -- ۹:۴۰ : Business Model Canvas کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۰ الی ۱۰:۳۰ -

میان وعده: ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵ -

ادامه کار تیمی: ۱۰:۴۵ الی ۱۲:۱۵ -

ناهار و استراحت: ۱۲:۱۵ الی ۱۳:۰۰ -

ادامه کار تیمی: ۱۳ الی ۱۴:۳۰ -

۱۵ -- ۱۴:۴۰ : MVP کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۵ الی ۱۶:۴۵ -

میان وعده : ۱۶:۴۵ الی ۱۷ -

۱۸ -- ۱۷:۱۵ : Validation کارگاه -

ادامه کار تیمی: ۱۸:۱۵ الی ۱۹:۴۵ -

شام : ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۳۰ -

روز سوم : جمعه دهم اسفند ۱۳۹۷


صبحانه: ۸الی ۸:۳۰ -

کارگاه نحوه پرزنت طرح ها و قرعه کشی زمان بندی ارائه تیم ها: ۸:۳۰ الی ۹ -

ادامه کار تیمی: ۹الی ۱۰:۳۰ -

میان وعده: ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵ -

ادامه کار تیمی: ۱۰:۴۵ الی ۱۲ -

ارایه آزمایشی برای منتورها: ۱۲ الی ۱۳ -

ناهار : ۱۳ الی ۱۳:۳۰ -

ارایه آزمایشی برای منتورها: ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰ -

ادامه کار تیمی: ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ -

سخنرانی ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال : ۱۶:۰۰ الی ۱۶:۳۰ -

ارایه نهایی برای داوران: ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰ -

سخنرانی آقای استاندار: ۱۸:۰۰الی ۱۸:۱۵ -

انتخاب برترین ایده ها توسط داوران :۱۸:۱۵ الی ۱۹:۱۵ -

استراحت و پذیرایی : ۱۹:۱۵ الی ۱۹:۳۰ -

سخنرانی معاون سازمان حفاظت محیط زیست : ۱۹:۳۰ الی ۱۹:۴۵ -

تقدیر و تشکر : ۱۹:۴۵ الی ۲۰:۱۵ -

شام : ۲۰:۱۵ الی ۲۰:۴۵ -

سخنرانان

محمد صادق بیجندی

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

علی باستی

رئیس پارک علم و فناوری گیلان

فریبرز جمالزاد فلاح

رییس جهاد دانشگاهی گیلان

اسکندر امیدی نیا

معاون آموزش و پژوهش

سازمان حفاظت محیط زیست

مصطفی سالاری

مربیان

محمد قائم پناه

فاندر کشمون
فاندر کشمون

مهدی زیودار

ZiVC مدیر مرکز سرمایه گذاری استارتاپی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

معاون فناوری

پارک علم و فناوری استان البرز

غلامرضا عباسی

معاون علمی و فناوری مرکز رشد زنجان

زهرا جنسی

نایب دبیر شبکه تشکل های

محیط زیست و منابع طبیعی گیلان

هادی اسدی

مصطفی خلیلی نسب

مدیر شتاب دهنده هاست ایران

مهدیه شاه محمدیان

نرجس محجوب

محمد رضا شریفی

یاشار محمدی

آرش بهرامی

سولماز چرایی

مربی بیزینس پلن و اعتبار سنجی

مدیر عامل شرکت نواوران پرند

داوران

علیرضا آکوشیده

رییس مرکز رشد

پارک علم و فناوری گیلان

نیلوفر عابدین زاده

معاون پژوهشی و آموزشی

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

امیر ملک پور

معاون فناوری و نوآوری

پارک علم و فناوری گيلان

علیرضا پنداشته

عضو هیات علمی

دانشگاه گیلان

محمد امین شریفی

حامد حامدیان

عليرضا عزیزی

مدیر عامل شعب

بانک انصار گیلان

متین عاشوری

تیم برگزاری رویداد

فاطمه هنرجو

سعید اروندی

اسماعیل یحیی پور

دانیال حامی

فاطمه بابایی

سعید یحیی پور مسروری

امیر ارسلان خاتمی

محمدرضا محمودی

برگزار کنندگان رویداد

حامیان ما

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگروه رویداد استارتاپی محیط زیست در پارک علم و فناوری استان گیلان(گزارش تصویری ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ )

.کارگروه رویداد استارتاپی محیط زیست در پارک علم و فناوری استان گیلان برگزار گردید

رشت، خیابان ملت، پردیس دانشگاهی گیلان، طبقه همکف، دفتر مرکزی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

، رشت ، بلوار شهید بهشتی ، میدان انتظام،پارک علم وفناوری